RedFish Edu

Vaak willen docenten wel onderwijsprojecten opzetten, maar ontbreekt het aan tijd, middelen en materialen. Voor het keuzedeel “Ondernemen” heeft RedFish een fantastisch leuk project ontwikkeld: VMBO Up! Met dit project zetten leerlingen een PopUp store op waarin zij échte producten aan échte klanten verkopen met écht geld.

Wij bieden scholing aan om dit project in uw organisatie op te zetten. In één werkdag maken wij samen met u een blauwdruk voor uw eigen project, waarna u samen met uw collega’s de details uitwerkt. Op termijn komt RedFish met een les-/projectplan en bijpassende leermiddelen.

Voor schooljaar 2018-2019 staat een project voor het keuzedeel “Webshop” in de steigers. Ook zijn er plannen om op termijn te werken aan projecten waarin keuzedelen van Media, Vormgeving & ICT gekoppeld worden aan Economie & Ondernemen. ICT vormt een steeds groter deel van ons werkzame leven. Voor leerlingen is het daarom van belang dat zij in aanraking komen met een aantal vaardigheden en ICT principes.


Zelf aan de slag met een eigen pop up-store? Met onze blauwdruk helpen we je op weg om samen met jouw leerlingen te gaan ondernemen in de klas. Meer hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag hoe we je van dienst kunnen zijn!

Didi Redjosentono

Oprichter/Trainer
In 2003 is Didi als docent begonnen. Als docent Economie & Ondernemen geeft hij les aan bovenbouw VMBO BBL en KBL. Hij is te typeren als een betrokken docent met een voorliefde voor humor. Achter zijn uitnodigende houding schuilt een creatieve geest die constant op zoek is naar vernieuwing. Als je met Didi werkt aan een project, zal je merken dat je vaak buiten de begaande paden denkt en verbindingen legt die in eerste instantie niet voor de hand liggen. Dat levert spannende projecten op waarbij positiviteit voorop staat.

Martijn Visscher

Oprichter/Trainer
Als side-kick begonnen, maar inmiddels excellent docent. Hij kent geen beren op de weg, drempels of valkuilen. Alles is een kans om het onderwijs leuker en creatiever in te richten. Martijn heeft een achtergrond in marketing en evenementenorganisatie. Als zodanig werkt Martijn al vaak vanuit een projectmatige gedachte. De kwaliteiten van Martijn zijn verbinden, organiseren en stimuleren. Hij trekt graag sámen met mensen op, of dat nu collega’s zijn of leerlingen. Martijn heeft een open blik naar de wereld toe en kan zo vaak schakelen tussen actualiteit en lessituatie.